Skip to content

ZOOSORB Nedir?

 İçeriği : %100 silikon dioksit (Amorf SiO2)

Etkisi kanıtlanmış, güvenli ve piyasadaki diğer sorbentlerle karşılaştırıldığında en yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahiptir.

Mikroorganizmaları etkili şekilde bağlar. (1gr zoosorb başına 10 milyar mikrobik hücre)

Toksik değildir, sindirim sistemine zarar vermez, sistemden kolaylıkla dışarı atılır, iyi emilime sahiptir ve intestinal sistem dengesi üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Aktif karbona göre 50 kat fazla baglama yüzeyine sahiptir.

Zoosorb kana karışmaz, karaciğer veya böbreklerden geçmez, gastrointestinal sistemin mukozası üzerinde zararlı bir etkisi yoktur. Zoosorb hiçbir katkı maddesi ve aroma içermez, alerjiye neden olmaz

Çok güçlü bir gaz gidericidir. 

Hangi Durumlarda kullanılır?

Zoosorb, sindirim sistemini detoksifiye etmek için kullanılır

Yavrular, hamile ve emziren dişiler dahil olmak üzere tüm evcil, çiftlik ve vahşi hayvanların tedavisi için uygundur.

Sindirim sisteminde seçici bir filtre görevi görerek toksinleri, bakterileri, virüsleri ve alerjenler gibi zararlı patojenleri tutarak sistemden uzaklaştırır ve bağırsak florasının dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

 Zoosorb sindirim bozuklukları, bulaşıcı ishal ve alerjiler için uygundur.  Gastrointestinal kanalın lümenindeki patojenik bakteriler, bakteriyel toksinler, antijenler, zehirler, ağır metal tuzları, radyonükleidler ve alerjenler dahil olmak üzere endojen ve eksojen toksik maddeleri bağlar, uygulamadan sonraki 12 saat içinde dışkı formuyla bünyeden atılır.

Zoosorb ayrıca fazla miktarda bilirubin, üre, kolesterol, lipit kompleksleri ve ayrıca endojen toksikoz gelişiminden sorumlu metabolitler dahil olmak üzere diğer bazı metabolik ürünleri de adsorbe edebilir.

Asitlere ve mide sularına karşı dayanıklıdır.

PH sı nötrdür. Hızlı ve güvenli çalışır.

  • Zehirlenme belirtileri
  • Kronik ishal
  • Mide bulantısı
  • İştah kaybı
  • Alerji tedavisine yardımcı
  • Bağışıklık sistemine destek
  • Antibiyotik tedavisine destek
  • Sindirim siteminden gaz giderici 

Kullanım Şekli Nedir?

Zoosorb, ilaç kullanımından 1-2 saat önce yada sonra hazırlanmış bir sulu süspansiyon formunda günde 2-3 kere hayvanlara verilir.

Tavsiye edilen oran, her 10 kg hayvan ağırlığı için yaklaşık 1 g Zoosorb‘dur.

Enjektör yardımıyla doğrudan ağız içine yada içme suyuna karıştırılarak kullanılabilir.

Zoosorb’un yan etkisi ve doz aşım riski yoktur.