Skip to content

YNC Cerrahi İplikler

YNC ALCASORB

PGA – Poliglikolik Asit

 ALCASORB® sütürleri Poliglikolik Asitten oluşmuş sentetik, emilebilir, steril cerrahi sütürlerdir. Örgülü sütürler kaplama maddesi ile kaplanmıştır. Kaplamalı sütürlerin kaplama malzemesi Kalsiyum Stearat ve Polikaprolakton karışımından oluşmaktadır. Operasyonu kolaylaştırmak amacıyla, ALCASORB® sütürler mor ya da doğal, bej (boyanmamış) renklidir. ALCASORB® sütürler, USP 6/0 – USP 3 aralığında, 10’ cm den 150 cm’ e kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilirler

YNC ALCASORB RAPID

PGAR – Poliglikolik Asit Rapid 

ALCASORB® RAPID sütürler Poliglikolik Asitten oluşmuş sentetik, emilebilir, steril cerrahi sütürlerdir. Örgülü sütürler kaplama maddesi ile kaplanmıştır. Kaplamalı sütürlerin kaplama malzemesi Kalsiyum Stearat ve Polikaprolakton karışımından oluşmaktadır. Operasyonu kolaylaştırmak amacıyla, ALCASORB® RAPID sütürler mor ya da doğal, bej (boyanmamış) renklidir. ALCASORB® RAPID sütürler, USP 6/0 – USP 2 aralığında, 10 cm’ den 150 cm’ e kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilirler. ALCASORB® RAPID sütürler Gamma ışınlama tekniği ile steril edilir.

YNC ALCALACTINE

PGLA – Poli (glikolid (%90) – ko – laktid (%10))

ALCALACTINE® sütürleri%90 Poliglikolik Asit ve %10 L- Laktik Asitten sentezlenen bir
kopolimerden oluşmuş sentetik, emilebilir, steril, multifilament cerrahi sütürlerdir. Örgülü
sütürler kaplama maddesi ile kaplanmıştır. Kaplamalı sütürlerin kaplama malzemesi Kalsiyum Stearat , Poliglikolik Asit ( %30) – L-Laktik Asit (%70) karışımından oluşmaktadır.
Operasyonu kolaylaştırmak amacıyla, ALCALACTINE® sütürler FDA onaylı D&C mor No:2 ile
boyanmış ya da doğal, bej (boyanmamış) renklidir. ALCALACTINE® sütürler, USP 6/0 – USP 2 aralığında, 10cm den 150 cm’ e kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilirler.

YNC ALCALACTINE RAPID

PGLAR – Poli (glikolid (%90) – ko – laktid (%10)) Rapid 

ALCALACTINE® RAPID sütürleri %90 Poliglikolik Asit ve %10 L- Laktik Asitten sentezlenen bir kopolimerden oluşmuş sentetik, emilebilir, steril cerrahi sütürlerdir. Örgülü sütürler kaplama maddesi ile kaplanmıştır. Kaplamalı sütürlerin kaplama malzemesi Kalsiyum Stearat, Poliglikolik Asit ( %30) – L-Laktik Asit (%70) karışımından oluşmaktadır. ALCALACTINE RAPID® sütürler Gamma ışınlama tekniği ile steril edilir. Operasyonu kolaylaştırmak amacıyla, ALCALACTINE® RAPID sütürler mor ya da doğal, bej (boyanmamış) renklidir. ALCALACTINE® RAPID sütürler, USP 6/0 – USP 2 aralığında, 10cm’ den 150 cm’ e kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilirler.

YNC ALCALACTONE

PGCL – Poli (glikolid (%75) – ko – kaprolakton (%25))

ALCALACTONE® sütürleri Poliglikolik Asit ve Kaprolakton’dan oluşmuş sentetik, emilebilir,
steril cerrahi sütürlerdir.Operasyonu kolaylaştırmak amacıyla, ALCALACTONE® sütürler D&C mor No:2 ile boyanmıştır ya da boyanmamıştır (bej, naturel) . ALCALACTONE® sütürler, USP 6/0 – USP 2 aralığında,10 cm’ den 150 cm’ e kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilirler.

YNC ALCADINONE

PDO – Polidioksanon

ALCADINONE® sütürleri Polidioksanon’dan oluşmuş sentetik, emilebilir, steril cerrahi sütürlerdir.Operasyonu kolaylaştırmak amacıyla, ALCADINONE® sütürler, FDA onaylı D&C mor No:2 ile boyanmıştır. 

ALCADINONE® sütürler, USP 6/0 – USP 2 aralığında, 10 cm’ den 150 cm’ e kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilirler.

YNC ALCALENE

PP – Polipropilen
ALCALENE® sütürleri, absorbe olmayan, izolaktik kristalin yüksek molekül ağırlığındaki
polimerinden oluşan sentetik steril cerrahi ipliklerdir. Görünürlüğü artırabilmek için maviye
boyanmıştır.
ALCALENE® sütürler USP 6/0 – USP 2 aralığında, 10 cm’ den 150 cm’ e kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilirler.

YNC ALCAMIDE

PA – Poliamid 

ALCAMIDE® sütürleri , absorbe olmayan, Poliamid 6,6 ve 6 olarak bilinen alifatik polimer
zincirlerden oluşan sentetik, monofilament, steril ipliktir. Görünürlüğü artırabilmek için mavi
veya siyah renklendirilmişlerdir.
ALCAMIDE® sütürler USP 6/0 – USP 2 aralığında, 10 cm’ den 150 cm’ e kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilirler.

YNC ALCASILK

iPEK

ALCASILK® sütürleri fibroin organik proteinlerinden elde edilen emilemeyen steril cerrahi
ipliklerdir. Bu organik proteinler Bombycidae familyasının evcilleştirilmiş Bombyx mori türü
ipek böceğinden elde edilir. Örgülü ALCASILK® sütürleri ipek ipliklerin yapısında doğal olarak
bulunan yağ ve viskoz yapıların temizlenmesi için işleme tabi tutulmuştur. ALCASILK® cerrahi sütürler siyah renktedir ve parafin mumu veya silikon ile kaplanmıştır.

ALCASILK® sütürler USP 6/0 – USP 2 aralığında, 10 cm’ den 150 cm’ e kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilirler.