YNC ALCALACTINE RAPID

PGLAR – Poli (glikolid (%90) – ko – laktid (%10)) Rapid
ALCALACTINE® RAPID sütürleri %90 Poliglikolik Asit ve %10 L- Laktik Asitten sentezlenen bir
kopolimerden oluşmuş sentetik, emilebilir, steril cerrahi sütürlerdir. Örgülü sütürler kaplama
maddesi ile kaplanmıştır. Kaplamalı sütürlerin kaplama malzemesi Kalsiyum Stearat, Poliglikolik Asit ( %30) – L-Laktik Asit (%70) karışımından oluşmaktadır. ALCALACTINE RAPID® sütürler Gamma ışınlama tekniği ile steril edilir.
Operasyonu kolaylaştırmak amacıyla, ALCALACTINE® RAPID sütürler mor ya da doğal, bej
(boyanmamış) renklidir. ALCALACTINE® RAPID sütürler, USP 6/0 – USP 2 aralığında, 10cm’
den 150 cm’ e kadar çeşitli uzunluklarda, paslanmaz çelik iğneli veya iğnesiz olarak üretilirler.

alcasorb Emilebilir, multifilament, kaplamalı, renksiz (bej)
KİMYASAL YAPI %90 glikolik ve %10 L-laktik asitten imal edilen sentetik emilebilen örgülü cerrahi sütür
KAPLAMA Poli (glikolid-ko-L-laktid) ve kalsiyum stearat
DOKU DESTEK SÜRESİ ~ 10-14 gün
EMİLİM SÜRESİ ~ 40-45 gün
MUKAVEMET DEĞERLERİ 5. gün ~ %50
14. gün ~ %0 doku desteği sağlar
USP ARALIĞI 6/0 - 2
STERİLİZASYON Gamma Işınlama
PAKETLEME Alüminyum paketlerde iğneli ya da iğnesiz