Skip to content

SynbioCure Feline

Türkiye’de ilk kez Enterococcus faecium ‘un yanısıra, kedi ve köpek metabolizması için anahtar öneme sahip Lactobacillus acidophilus ile daha geniş etki spektrumu.

SynbioCure, yoğun Lactobacillus acidophilus CECT 4529 ve Enterococcus faecium NCIMB 10415 kompozisyonu, yüksek kaliteli ve patentli inülin içeriğinin yanısıra karnitin ve taurin suplementasyonu ile multifonksiyonel ve potent etki sağlar.

 

Tüm bakterilerin mikroenkapsüle formda sunulması sayesinde, etki alanı olan kalın bağırsağa kadar bozulmadan ilerler.

 

 

Avrupa Birliği Müktesebat Kodu

Aktif Madde

Saşe (2 g)

Birim

4b1715

Lactobacillus acidophilus CECT
4529

1×1011

cfu

4b1705

Enterococcus faecium
NCIMB 10415

1×1011

cfu

 

içindekiler:

  • Lactobacillus acidophilus CECT 4529,
  • Enterococcus faecium NCIMB 10415,
  • İnülin,
  • Taurin