Skip to content
SynbioCure dog

SynbioCure Canine

Türkiye’de ilk kez Enterococcusfaecium ‘un yanısıra, kedi ve köpek metabolizması için anahtar öneme sahip Lactobacillusacidophilus ile daha geniş etki spektrumu.

SynbioCure, yoğun Lactobacillusacidophilus CECT 4529 ve Enterococcusfaecium NCIMB 10415 kompozisyonu, yüksek kaliteli ve patentli inülin içeriğinin yanısırakarnitin ve taurinsuplementasyonu ile multifonksiyonel ve potent etki sağlar.

 

Tüm bakterilerin mikroenkapsüle formda sunulması sayesinde, etki alanı olan kalın bağırsağa kadar bozulmadan ilerler.

 

Avrupa Birliği Müktesebat Kodu

Aktif Madde

Saşe (2 g)

Birim

4b1715

Lactobacillus acidophilus CECT 4529

1×1011

cfu

4b1705

Enterococcus faecium NCIMB 10415

1×1011

cfu

içindekiler:
  • Lactobacillusacidophilus CECT 4529,
  • Enterococcus faecium NCIMB 10415,
  • İnülin,
  • L-Karnitin,
  • Taurin